Tag Archive for 'Ahli Ibadah Yang Bermain-Main : Inikah Kita?'

Ahli Ibadah Yang Bermain-Main : Inikah Kita?

Assalamualaikum,

Walaupun kebelakangan ini telah banyak seruan dari da’i Islam yang mengajak orang ramai, khususnya kepada mereka yang bersembahyang (ahli
ibadat) supaya bekerjasama dan menolong da’i Islam dalam kerja-kerja amar
makruf, nahi mungkar ini, namun begitu sebahagian besar dari mereka hanya
menggelupur sedih dengan realiti orang Islam.

Mereka masih tidak mengetahui jalan kerja (tariqul ‘amal). Kalaupun mereka tahu, mereka dihalang pula oleh rasa takut dan ingin menjaga kepentingan. Takut memikul risiko dakwah dan pengorbanan serta inginkan harta dan kepentingan dunia.

Justeru, mereka mengasingkan diri di masjid-masjid atau di rumah masing=masing meratapi nasib Islam dan membiarkan generasi dan belia Islam dididik dan dibentuk oleh puak-puak atheis, sekularisme, komunisme dan wujudiah, menjerumuskan belia Islam kepada kerosakan dan kehidupan hawa nafsu, zina, arak dan berpoya-poya tanpa batasnya.

Mereka yang bersembahyang, bersemangat dan yang berdukacita melihat
keadaan umat Islam ini sebenarnya turut membaca kitab-kitab fiqh, kitab-kitab ‘zuhud’ dan ‘al-Raqaiq’ yang menjadi sumber petikan kita.

Tetapi ketakutan mereka tidak dapat membuka mata mereka untuk mengamati laungan orang ikhlas yang berjuang di sepanjang zaman, sejak zaman sahabat-sahabat Rasulullah hingga ke hari ini.

Da’i yang ikhlas itu tidak henti-henti mengajak umat Islam agar bekerja untuk Islam, membawa khabar gembira dengan kedatangan fajar baru Islam, dakwah orang ramai, memberi peringatan kepada yang lalai dan menyuruh ahli uzlah tadi meninggalkan tempat uzlah supaya tampil ke tengah-tengah gelanggang perjuangan dan medan jihad untuk berjihad dan berkorban.

Kesedihan ini merupakan kesedihan yang ‘tak guna’ibadah yang tak digalakkanuzlah yang sia-sia danbid’ah yang meruntuhkan, walaupun ia disertai dengan niat yang ikhlas dan baik.

Inikah kita?

AH
22 Ogos 2009, 11.54 pagi
Nice, France