Archive for the 'takwin' Category

Page 2 of 8

Petani Yang Rindukan Syahid Di Abad Ke 21

Assalamualaikum,

Dengan tarbiyah, sirah Rasulullah telah berulang kembali. Peristiwa sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan meninggalkan keluarga dan hartanya telah berulang kembali di abad ke 21.

Tarbiyah ini telah terbukti berjaya mengubah manusia sekalipun seorang petani.
______

Ada sebuah kisah iaitu seorang anggota IM dari markas Basiyun yang bernama Hasan Ath-Thawil. Dia mendaftarkan namanya dalam pasukan sukarela, meninggalkan keluarga, pertanian dan segala sesuatu yang dicintainya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah.

Bukan itu sahaja, bahkan ia menjual kerbaunya. Kerbau bagi petani bagaikan modal bagi peniaga untuk membeli senjata supaya dapat ikut berperang mempertahankan tanah suci Palestin.

Tatkala Haji Ahmad Albas, ketua daerah itu berkata kepadanya :

“Wahai Hasan, tinggalkanlah kerbau itu untuk keluargamu, cukuplah engkau telah berkorban dengan dirimu dan meletakkan nyawamu di tapak tanganmu dan kewajiban orang lainlah yang tidak berjihad dengan dirinya untuk berjihad dengan hartanya,”

Maka Hasan menjawab dengan jawapan orang yang benar-benar memahami agamanya :

“Bukankah Allah swt berfirman :

(Berjihadlah dengan dirimu)

dan firmanNya lagi :
(berjihadlah dengan hartamu dan dirimu pada jalan Allah)

Lupakah tuan akan ayat :

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka.”At-Taubah : 111

Apakah tuan merasakan bahawa kita akan menerima sesuatu tanpa membayar harganya?”

Berhadapan dengan keteguhan iman seperti ini, Haji Ahmad Albas tidak mampu lagi menjawab.

Hasan berangkat bersama perajurit-perajurit lainnya dan kembali dengan selamat, bukan untuk dihormati dan dimuliakan tetapi untuk dimasukkan ke dalam tahanan oleh kerajaan Mesir sebagai balasan atas jasanya dalam peperangan. – source

AH
6 April 2012, 2.25 pagi
Somewhere in France

Ukhuwwah : Takaful Sesama Ikhwah

Assalamualaikum,

Indahnya ukhuwwah….
Yang berat terasa mudah.
Halangan yang susah diharungi bersama.
Di sepanjang perjalanan terasa indah….

____

Ada seorang pemuda yang bernama Abdul Wahab Al-Batanuni, seorang pelajar Sekolah Menengah Agama di Thantha yang mempunyai kerinduan yang kuat untuk berjihad di Palestin sehingga perkara itu menjadi mimpinya di waktu malam dan buah fikirannya di waktu siang.

Keinginannya itu tidak dapat terlaksana kerana disebabkan oleh dua halangan :

PERTAMA : Ibunya yang sangat mencintai dan menyayanginya, lebih-lebih lagi setelah ayahnya meninggal. Ibunya tidak sanggup berpisah jauh daripadanya, maka bagaimana kalau ia sampai mati syahid ?

Oleh kerana itu ibunya tidak mengizinkannya berangkat dan tidak rela ia menceburkan diri ke dalam pasukan Ikhwanul muslimin sedangkan ia sangat ingin berbuat baik kepada ibunya dan menyenangkan hatinya serta tidak ingin berangkat berjihad tanpa izin dan kerelaannya.

Oleh sebab itu, beliau memanggil beberapa temannya untuk menemaninya menemui ibunya, supaya mereka berbicara dengan ibunya itu tentang keutamaan jihad, kedudukan mujahid fi sabilillah dan kisah para pahlawan muslimin serta bagaimana sikap ibu-ibu mereka dalam perkara ini.

Demikianlah teman-temannya berbicara dengan ibunya sehingga akhirnya dengan air mata bercucuran, ibunya merelakannya untuk berangkat.

KEDUA : Syarat Pejabat Pengerahan Ikhwanul Muslimin yang tidak mengizinkan pelajar sekolah menengah ikut serta sebagai perajurit sukarela kerana usianya yang masih muda.

Dalam hal ini, saudara Al-Batatuni mengharapkan supaya teman-temannya berangkat dari Thantha ke Kaherah menemui Imam Hasan Al-Banna dan meminta dengan bersungguh-sungguh kepadanya agar ia dibenarkan ikut serta dalam pasukan, apalagi ibunya telah mengizinkannya.

Maka berangkatlah ketiga-tiga temannya iaitu Yusof Al Qardhawi, Ahmad Al ‘Asal dan Muhammad Ash-Shafthawi lalu menemui Imam Hasan Al-Banna dan mengemukakan kepadanya persoalan itu.

Setelah berbicara lama, beliaupun menerima dan menyetujui keberangkatannya. Al Batanuni melonjak-lonjak kegirangan mendengar hasil keputusan yang dibawa oleh teman-temannya itu.

Perkara itu diceritakan kepada guru mereka, Ustaz Al-Bahi Al Khuli, lalu beliau berkata :

“Kejernihan muka Abdul Wahab Al Batatuni adalah kejernihan muka para syuhada’. Setiap kali melihatnya saya merasa melihat darah kesyahidan memerah di wajahnya.”

Sesungguhnya demikianlah keadaannya di mana Abdul Wahab telah gugur sebagai syuhada’ dalam tugas kepahlawanan bersama dua orang sahabatnya. Mereka berjaya menghancurkan gudang bekalan senjata milik orang Yahudi setelah memasukinya dan menguasainya. Mereka menyalakan api pada peti-peti bahan api, lalu dalam sekelip mata gudang itu menjadi tumpukan kemusnahan dan bersamaan dengan itu pahlawan bertiga itu kembali ke hadrat Tuhannya.

Ini bukanlah hanya sikap Al-Batatuni sahaja. Berapa ramai pemuda yang lari dari keluarganya untuk masuk latihan ketenteraan dan betapa usaha ibubapa mereka untuk memujuk mereka supaya kembali, tetapi tidak berhasil. Akhirnya mereka menerima kenyataan ini dengan keyakinan bahawa iman telah merubah hati generasi ini.

Mereka tidak lagi takut mati, selama kematian itu dijalan Allah sehingga sebahagian mereka berkata :

“Wahai kaumku, biarkanlah aku, sesungguhnya syurga memanggilku. “

Berapa ramai di antara mereka yang menderita kesulitan berat, menumpang kereta api barang atau berjalan kaki di padang pasir Sinai menuju pos-pos saudara-saudaranya yang sedang berperang.

Berapa ramai isteri yang menyerahkan perhiasannya kepada suaminya supaya dijual untuk memperlengkapkan persenjataan diri suami mereka.

Dengan demikian, ia ikut memberi sahamnya dua kali dalam berjihad iaitu dengan melepaskan barang yang paling berharga yang disukainya dan rela berpisah dengan orang yang paling dicintainya. – source

AH
29 Mac 2012,  5.13 pagi
Somewhere in France

Dakwah : Antara Sirriyyah dan Jahriyyah

Assalamualaikum,

ALLAH mentakdirkan aku berjumpa dengan artikel yang sesuai dengan waqi’ segelintir ikhwah akhawat kita yang sedang kuat bekerja di satu tempat.

Artikel ini ku ambil dan ku edit sikit-sikit supaya lebih mudah difahami…

Betapa banyak waktu yang terbuang untuk mendiskusikan apakah amal gerakan dakwah itu harus sirriyyah (tertutup) atau jahriyyah (terbuka).

Nyaris sikap terkait sirriyyah dan jahriyyah itu dimasukkan ke dalam rukun iman.

Setiap kelompok membuka lembaran sirah Rasul SAW untuk mencari dukungan atau argumentasi yang mendukung pendapatnya.

Padahal, ini adalah masalah organisasi.

Kedua uslub itu (sirriyyah dan jahriyyah) merupakan dasar/pokok (dakwah) Islam.

Untuk menentukan uslub mana yang digunakan, maka situasikondisi dan waqi’ yang akan menentukannya berdasarkan kemaslahatan gerakan dakwah yang bersifat jangka panjang.

Mungkin saja dalam situasi dan kondisi tertentu tidak memungkinkan melakukan pilihan, kerana situasi dan kondisi suatu negara yang memaksakan pilihan amal gerakan dakwah.

Yang menjadi catatan penting ialah bahawa amal harakah dakwah (dalam kondisi bagaimanapun) harus terbuka terhadap manusia saat terbukanya peluang beramal secara terbuka.

Pada saat itu, beramal sirriyyah bukanlah yang paling afdhal dan yang suci kerana kondisinya sudah membolehkan beramal secara terbuka.

Kaedah yang sihat ialah bahawa beramal secara terbuka itu adalah yang utama/dasar dan tidak boleh melakukan amal sirriyyah kecuali jika beramal terbuka sudah tidak memungkinkan. Pada saat itu, menerapkan kaedah ‘darurat’ diukur berdasarkan kadar kedaruratannya.

Saat itulah berlaku kaedah ushul “Kemudaratan itu membolehkan yang dilarang” (ad dharurah tu bihu al mahzurah) – Source

Semoga bijak memilih pendekatan dan lebih kuat bekerja untuk mencapai hadafnya.

AH
7 Februari 2011, 7.46 pagi
Somewhere in Malaysia

#4 – Mehwar Daulah Dan Karakteristiknya

Assalamualaikum,

Untuk persiapan mindset bagi kita yang akan menghadapinya…

Copy Paste & Edit Sikit-Sikit Dari Quantum Dakwah & Tarbiyah

#4 – Mehwar Daulah

Keempat, akhirnya dakwah ini harus sampai pada tingkat institusi negara. Sebab, institusi negara diperlukan dakwah untuk merealisasikan secara legal dan kuat seluruh kehendak ALLAH atas kehidupan masyarakat.

Inilah yang kita sebut mehwar daulah.

Negara adalah sarana, bukan tujuan. Dan negara merupakan institusi terkuat dan terbesar dalam masyarakat.

Kebenaran harus mempunyai negara kerana, kata Imam Ibnu Qayyim, kebatilan juga mempunyai negara.

Melalui institusi negara itulah kita berbicara kepada dunia seperti yang pernah Rasulullah saw katakan kepada Heraklius..

“Masuklah ke dalam islam supaya kamu selamat”

Atau kita katakan kepada mereka seperti yang pernah diucapkan Nabi Sulaiman as kepada Ratu Balqis,

“Ini (surat) datang dari Sulaiman dan sesungguhnya (ia datang) dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” – An Naml, ayat 30

Pasca reformasi 1998 (di Indonesia) sebagaimana kita semua ketahui, pergerakan dakwah di negeri ini telah memasuki mehwar muassasi, setelah sebelumnya dibangun susah payah oleh para muassis dakwah melewati mehwar tanzhimi dan mehwar sya’bi.

Konsekuensinya, wajah dakwah kini bukan lagi sekadar figur-figur tertentu sebagaimana pada mehwar tanzhimi atau yayasan-yayasan, lembaga-lembaga sosial keagamaan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagaimana pada mehwar sya’bi, tetapi juga parti.

Dan ini yang sering membuat orang ramai sulit untuk memahaminya.

AH
19 Januari 2011, 1.28 pagi
Nice, France

#3 – Mehwar Muassasi Dan Karakteristiknya

Assalamualaikum,

Untuk persiapan mindset bagi kita yang akan menghadapinya…

Copy Paste & Edit Sikit-Sikit Dari Quantum Dakwah & Tarbiyah

#3 – Mehwar Muassasi

Ketiga, membangun pelbagai institusi untuk mewadahi pekerjaan-pekerjaan dakwah di seluruh sektor kehidupan dan di seluruh segmen masyarakat. Ini yang kita sebut Mehwar Muassasi.

Di sini dakwah memasuki wilayah pekerjaan yang sangat luas dan rumit. Kerana itu, perlu pengelompokan pekerjaan. Kita memerlukan semua jenis institusi sosial untuk mewadahi aktiviti sosial. Kita memerlukan seluruh jenis institusi ekonomi untuk mewadahi aktiviti ekonomi. Kita juga memerlukan seluruh institusi politik untuk mewadahi seluruh aktiviti politik.

Selain institusi yang kita bentuk, kita juga perlu mengisi institusi-institusi sosial, ekonomi, politik dan ketenteraan yang sudah ada, baik yang ada di dalam masyarakat mahupun yang ada di pemerintahan.

Kalau dalam tahap pembentukan basis sosial (mehwar sya’bi) kita menyebar penggerak-penggerak dakwah ke dalam masyarakat, di mehwar muassasi pula kita menyebar penggerak ke seluruh institusi yang ada.

Kalau dalam tahap membentukan basis sosial kita melakukan mobiliti horizontal, maka dalam tahap institusi kita melakukan mobiliti vertikal.

Penggerak-penggerak dakwah haruslah mampu mengisi struktur yang ada di lembaga tinggi negara. Penggerak-penggerak dakwah juga harus mampu mengisi struktur yang tersedia di lembaga-lembaga ilmiah, ekonomi, sosial dan ketenteraan.

Dengan begitu, terbentuklah jaringan penggerak di seluruh institusi strategik. Ini merupakan pranata yang diperlukan untuk menata kehidupan bernegara yang islami.

Kalau basis massa bertujuan membentuk public opinion yang islami, maka basis institusi (mehwar muassasi) bertujuan memberikan legalitas politik terhadap public opinion.

AH
15 Januari 2011, 2.57 petang
Somewhere in France

#2 – Mehwar Sya’bi Dan Karakteristiknya

Assalamualaikum,

Untuk persiapan mindset bagi kita yang akan menghadapinya…

Copy Paste & Edit Sikit-Sikit Dari Quantum Dakwah & Tarbiyah

#2 – Mehwar Sya’bi

Kedua, membangun tapak sosial yang luas dan merata sebagai kekuatan pendukung dakwah. Inilah yang kita sebut dengan Mehwar Sya’bi.

Kalau basis organisasi (mehwar tanzhimi) bersifat elit eksklusif, di basis sosial (mehwar sya’bi) pula bersifat massif dan terbuka. Kalau basis organisasi berorientasi pada kualiti, basis sosial pula berorientasi pada kuantiti.

Kalau basis organisasi merentas jalan, maka masyarakatlah yang akan melaluinya.

Kalau para pemimpin melihat ke depan dengan pemikiran-pemikirannya yang jauh, massa menjangkau ke depan dengan tangan-tangannya yang banyak. Kalau pemimpin yang hebat mendapatkan dukungan publik yang luas, maka akan terbentuklah sebuah kekuatan dakwah yang dahsyat.

Begitulah kita menciptakan sinergi antara pemimpin dan umatnya; antara kualiti dan kuantiti. Keduanya mempunyai peranan yang sama strategiknya.

Kalau organisasi dibentuk melalui rekrutmen kader, massa dibentuk melalui public opinion. Kalau kader dibentuk melalui tarbiyah dan pengkaderan, massa dibentuk melalui media massa dan tokoh publik.

Kalau kader terpesona pada pemikiran kerana tingkat intelektualnya yang tinggi; massa terpesona pada tokoh kerana kadar emosinya yang dominan.

Yang ingin kita capai di sini adalah terbentuknya public opinion yang islami, struktur budaya dan adab-adab sosial yang islami, dominasi figur dan tokoh islam dalam masyarakat.

AH
14 Januari 2011, 12.51 tengahari
Nice, France

#1 – Mehwar Tanzhimi Dan Karakteristiknya

Assalamualaikum,

Untuk persiapan mindset bagi kita yang akan menghadapinya…

Copy Paste & Edit Sikit-Sikit Dari Quantum Dakwah & Tarbiyah

Ustaz Anis Matta dalam bukunya “Menikmati Demokrasi” mengatakan, pekerjaan-pekerjaan dakwah untuk menyelesaikan projek peradaban harus dilakukan dalam empat tahap :

#1 – Mehwar Tanzhimi

Pertama, membangun sebuah organisasi yang kuat dan solid sebagai kekuatan utama yang mengoperasikan dakwah. Inilah yang kita sebut sebagai Mehwar Tanzhimi.

Organisasi adalah tulang belakang dakwah dan ia harus kuat memikul beban berat dalam waktu yang panjang. Bagi menguatkan tulang belakang tersebut, ia harus diisi oleh orang yang kuat dan kental dalam seluruh aspek keperibadiannya.

Merekalah yang disebut sebagai pemimpin umat atau lokomotif yang akan membawa gerabak panjang umat ini.

Untuk mencetak pemimpin-pemimpin umat, kita memerlukan proses pembinaan dan kaderisasi yang sistematik, integral dan waktu yang relatif panjang.

Mereka yang dipilih untuk dibina haruslah orang yang terbaik yang ada di kalangan masyarakat. Mereka memiliki bakat, kecerdikan akal fikiran dan kesiapan dasar untuk melakukan pekerjaan besar serta memikul amanah yang berat.

Kerananya, kaderisasi atau tarbiyah menjadi mutlak. Inilah mesin pencetak pemimpin-pemimpin umat.

AH
12 Januari 2011, 10.56 malam
Nice, France

Hati-Hati Dengan Niatmu

Assalamualaikum,

Hati-hati dalam memilih niatmu!
Atas dasar apa kau memilih jalan ini?
Apa motivasinya?

Sewaktu fasa awal tarbiyah, kita mungkin dimanjakan. Diberi perhatian sepenuhnya. Menerima dan terus menerima tanpa memikirkan mereka yang selamanya memberi.

Lalu kita merasakan…

Nikmatnya ukhwah bersama ikhwah – susah senang bersama.
Nikmatnya murabbi yang sentiasa membelai dan memberi sepenuh perhatian.
Nikmatnya pengisian yang sentiasa menghiburkan hati yang gelisah.
Nikmatnya melancong ke sana sini berprogram sambil mentadabbur alam.

Waspadalah! Kelak nanti mungkin kau akan merasakan…

Ikhwah seperti tidak pedulikan dirimu lantaran “sibuk” dengan tugas dakwah.
Murabbi mu hanya boleh berjumpa atau melayani mu hanya beberapa ketika.
Pengisian yang kau dapat akan bersifat “keras” atau “memaksa”.
Melancong? Sejak bila pula kita ada masa nak melancong! HaHa.

Kalau berada di jalan ini untuk mengharapkan kehangatan ukhwah seperti di awal-awal dulu, kau pasti akan kecewa disebabkan ukhwah kita sudah berkait rapat dengan topik-topik dakwah yang sentiasa memenatkan. Sementara kau masih mengharapkan ukhwah seperti kanak-kanak, bersenda gurau dan hidup di dalam dunia sendiri.

Kalau kerana suka pada peribadi murabbi yang selalu memberi perhatian dan memanjakan kita di awal-awal dulu, kau pasti akan kecewa pada suatu hari nanti.

Kerana setiap murabbi pasti akan ditambah mas’uliyahnya secara berperingkat. Masanya akan terpecah-pecah kepada mas’uliyah yang pelbagai. Belum lagi ditambah dengan ujian demi ujian yang menimpanya yang mahu tak mahu akan menuntut perhatiannya.

Sementara kau masih menuntut perhatian darinya untuk melayani dirimu setiap waktu. Sedangkan gerak kerja dakwah mu tidaklah banyak mana. Sedih dan keluh kesah yang kau kumpulkan untuk murabbi mu yang separuh mati bekerja itu.

Kalau kerana pengisian yang sentiasa menghiburkan mu, sedarlah pada suatu hari, kau akan sibuk memberi dari menerima. Dan majoritinya adalah dari zatiyyah mu sendiri. Apa yang kau akan terima pula adalah perkara yang akan menggoncangkan dan menghentak-hentak pemikiranmu untuk terus menambal amal mu di jalan ini. Sudah banyak bermain dengan realiti berbanding teori seperti dulu.

Sedarlah dakwah ini hanya kerana ALLAH.
Jadikanlah ALLAH sebagai motivasi mu berada di jalan ini.

Bukan pada ukhwah.
Bukan pada murabbi.
Bukan pada pengisian.
Bukan pada apa saja!

Sehinggakan apabila kau melihat ahli di dalam dakwah ini seperti robot, tidak basah ukhwahnya, kau lah yang akan menghidupkan suasana itu! Semuanya atas motivasi ALLAH.

Apabila kau lihat perhatian yang diberikan oleh murabbi semakin berkurang, kau lebih bersemangat menggerakkan dakwah. Kerana kini keluh kesah mu itu dilegakan dengan komunikasi terus dengan ALLAH di dalam jilsah tafakar mu. Tidak lagi bergantung hanya kepada murabbi seperti dulu.

Tidak ku nafikan pasti akan lahir di hati kita sedikit kekecewaan apabila ahli dakwah ini banyak kekurangannya. Tidak serius dengan binaannya. Tidak peka pada maslahat ikhwah akhawat di sekelilingnya. Tidak bersungguh membantu menyelesaikan masalah ahli-ahlinya.

Tapi ubatilah kekecewaan itu dengan bertindak membetulkan keadaan.
Bukannya merajuk atau keluar terus dari jalan ini.

Ibarat melompat keluar dari sebuah kapal yang bocor dengan terjun ke tengah-tengah lautan. Menanti dan terus menanti adanya kapal yang sempurna. Sedangkan ia tidak pernah wujud.

Dan manusia ini tidak ada yang sempurna. Jemaah ini jemaah manusia. Penuh cacat cela. Dan datanglah tarbiyah untuk menyempurnakannya sedikit demi sedikit.

Andai kau berehat atau berhenti, adakah akan menambahbaik kapal kita ini?

Terbayang-bayang di fikiranku wajah mereka yang terabai disebabkan kita yang selalu melayani perasaan kecewa tanpa disusuli dengan tindakan untuk memperbaikinya.

Semoga ALLAH ampuni dosa kita akibat selalu bermain perasaan di jalan ini.

AH
4 Disember 2010, 11.42 malam
Somewhere in France

Never Give Up!

Assalamualaikum,

Iman ada pasang surutnya. Begitu juga dakwah.

Dulu mungkin tempat yang kita diami dipenuhi oleh ikhwah akhawat yang hebat. Kerja menjadi mudah. Dakwah mendapat sambutan. Biah solehah terbentuk hasil gerak kerja bersama. Taklah pening kepala sangat melihat orang sekeliling.

Sekarang mereka sudah berpindah ke tempat-tempat lain. Bertukar medan. Mensuburkan tarbiyah di kawasan-kawasan baru. Dan kita ditinggalkan keseorangan di medan ini.

Medan yang dulunya subur dengan tarbiyah.
Medan yang sudah mampu melemaskan atau melenyapkan terus suasana jahiliyah.

Melihat keadaan ini, bukan sedikit duat yang berasa sempit dan lemah. Apalagi melihat suasana masyarakat yang semakin teruk berbanding dahulu. Apabila melihat tenaga kerja yang ada seakan-akan tidak mampu untuk melawan arus jahiliyah yang semakin kuat.

Apatah lagi, apabila ada antara kita yang sudah berasa penat dan bosan. Ada juga yang hanyut terus dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh ALLAH. Nikmat bertukar menjadi ujian yang menfuturkan.

Bukan sahaja futur, malah gugur terus dari jalan ini. Astaghfirullah. Semoga ALLAH lindungi kita semua!

Dan tinggallah kita keseorangan…

Sedih melihat masyarakat. Bertambah sedih melihat rakan seperjuangan membuat keputusan meninggalkan kita. Meninggalkan kerja dan cita-cita kita yang dahulunya diperjuangkan bersama.

Ikhwah dan akhawat…

Kita tidak keseorangan! Dan kita juga bukan yang pertama merasainya!

“Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertaqwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan ALLAH, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). ALLAH menyukai orang-orang yang sabar.” – Ali Imran, ayat 146

Masih ingatkan kita zaman di mana ramai antara kita yang hanyut di lapangan? Menyantuni masyarakat sehingga lupa mencetak murabbi-murabbi baru. Ada yang dengan rasa tidak bersalah mampu berkata..

“Saya sudah setahun tidak hadir ke liqa’ pertemuan kita”

Lalu ada segelintir antara kita yang bangkit membetulkan inhiraf ini. Mentajmik dan mentakwin. Menanggung tanggungjawab dakwah yang luar biasa berat bebannya.

Maka tarbiyah pun hidup. Menjadi majoriti di banyak tempat.

Suatu masa dulu Salahuddin Al-Ayubi juga pernah merasai perkara yang sama. Khalifah menolak untuk mengisytiharkan jihad untuk mendapatkan kembali Al-Aqsa. Tapi beliau tidak berputus asa dan berusaha sendiri mengumpulkan jiwa-jiwa yang masih mampu digerakkan untuk islam.

Umar Abdul Aziz juga pernah merasai perkara yang sama. Di saat “kegemilangan” zaman Umayyah yang gah dengan kawasan takluk yang luas, umat sudah mula melupakan dakwah dan jihad dalam kehidupan seharian mereka. Dan beliaulah yang membetulkan balik keadaan, bekerja keras mensuburkan tarbiyah di dalam jiwa-jiwa umat islam pada ketika itu.

Abu Bakar As-Siddiq juga pernah merasainya di saat ramai umat islam murtad dan membuat kelompok sendiri yang memerangi islam. Bukan sedikit jumlahnya. Lalu beliau yang berazam untuk menggempur musuh-musuh islam walaupun keseorangan. Kerana pada ketika itu ramai antara kita yang lemah semangat dan tidak yakin dengan kemenangan.

Ikhwah dan akhawat…

Bagaimana dengan kita?

KEHEBATAN dan JATIDIRI kita adalah bukan ketika kita dikelilingi ikhwah akhawat yang ramai. Bukan ketika tabung dakwah kita cukup dan selesa menampung keperluan dakwah kita.

Kehebatan sebenar kita adalah ketika binaan kita satu persatu lari meninggalkan kita. Malah sudah ada antara mereka yang mencemuh dan menjadi penghasut!

Ketika “orang kuat” kita yang suatu ketika dahulu sanggup berkorban apa saja, satu persatu lari meninggalkan dakwah ini.

Ketika mereka sudah tidak mahu menjawab panggilan telefon kita lagi.
Ketika wang kita sudah tiada lagi sehingga terpaksa berhutang.
Ketika ramai antara mereka yang mengasingkan dan memulaukan kita.

Tapi…

Pada saat itu, adakah kita masih lagi boleh bangkit dan berkata..

AKU MANUSIA LUAR BIASA…….!!!!!!
ISLAM PASTI MENANG DENGAN TANGAN-TANGAN KITA…….!!!!!!

Pada saat itu, adakah kita masih lagi boleh bangkit dan meneruskan perjuangan dan berkata “Never Give Up!”

Kali pertama di dalam perjuangan dan terus berjaya, itu satu perkara yang ku anggap seperti “kebiasaan” dan yang pastinya kita TIDAK dapat belajar sesuatu yang menarik dari pengalaman kejayaan yang mudah sebegitu rupa.

Kejayaan sebenar ialah di saat kita jatuh “terduduk” dan “terpelosok”. Tetapi kita masih sanggup dan mampu bangkit kembali. Sanggup bersabar membetulkan keadaan dan bermula dari bawah serta boleh menerima kenyataan hidup dan bermula sekali lagi.

One more time!
One more time!
One more time!

Jika semua orang di antara kita mampu menjadi sebegini…. Wow! Tak dapat ku bayangkan hasil dakwah yang dapat kita kutip dalam beberapa tahun yang mendatang. Kita pasti akan menggapai cita-cita kita dalam masa yang singkat.

Inilah kehebatan sejati..

Jika kita ditakdirkan jatuh lagi, kita masih mampu lagi berkata …

One more time!
One more time!
One more time!

Cabarlah diri kita untuk jatuh berkali-kali…
Pasti setiap kali kita jatuh…

KITA PASTI AKAN BANGKIT KEMBALI!

Selamat berjuang untuk gagal…

Gagal…
Gagal…

Dan BERJAYA!

Akhi wa ukhti…. kau tidak keseorangan. ALLAH sentiasa bersamamu! Dan kita sentiasa saling mendoakan pagi dan petang di dalam zikir-zikir kita.

Jadilah seperti Umar yang suatu hari pernah berkata…

“Jika ada seribu orang muhajid berjuang di garis depan, aku satu di antaranya; jika ada seratus orang mujahid berjuang di garis depan, aku satu di antaranya; jika ada sepuluh orang mujahid berjuang di garis depan, aku satu di antaranya; jika ada satu orang muhajid berjuang di garis depan, itulah aku!”


“… janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah sentiasa bersama kita..” – Surah At-taubah, ayat 40

AH
6 Oktober 2010,  8.51 pagi
Nice, France

Dahulukan Urusan Dakwahmu

Assalamualaikum,

Kata seorang syeikh tarbiyah yang sedang menunggu kedatangan kita…

“Memiliki tak semestinya menikmati. Menikmati tak semestinya memiliki. Memiliki tapi tidak menikmati adalah perkara yang amat menyedihkan”

Dan dengan tarbiyah telah banyak yang kita nikmati tanpa kita sendiri miliki. Ramai pula orang lain yang ku lihat begitu banyak memiliki, tapi tidak mampu menikmati.

Dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah, sebagai pinjaman yang baik (ikhlas), nescaya Allah akan melipat gandakan balasanNya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu; dan Allah amat memberi penghargaan dan balasan kepada golongan yang berbuat baik, lagi Maha Penyabar (untuk memberi peluang kepada golongan yang bersalah supaya bertaubat). – Surah At-Taghabun, ayat 17

Begitu juga dengan kita yang ditarbiyah, akan sentiasa cuba memberi pinjaman yang baik yang kita miliki kepada dakwah ini.

Apa saja.
Bila-bila masa.
Melihat maslahat dakwah mengatasi musykilah fardi kita.

Inilah petanda awal kemenangan seruan ini. Tenteranya siap mengorbankan apa saja demi melihat cita-cita tertinggi seruan ini terlaksana.

Khadijah r.a yang kaya raya pada awalnya, telah jatuh miskin di akhir hayatnya. Habis semua hartanya diinfaqkan ke jalan ALLAH. Malah telah berwasiat untuk menginfaqkan tulang-tulangnya jika diperlukan oleh islam selepas beliau meninggal dunia.

Hanzalah, terus maju ke medan perang walaupun baru semalam bersama dengan isteri yang baru dikahwininya. Dirinya syahid dalam keadaan berhadas besar. Apa kes nih?

Tidakkah kita lihat betapa bersungguhnya mereka memenuhi tuntutan dakwah ini?

Ada yang ku lihat mengambil mudah urusan dakwah ini. Boleh saja tinggal ikut suka hati.

Bila dia rasa nak balik, dia balik.
Bila dia rasa tension, dia rehat ikut suka hati.
Bila dia rasa banyak kerja, dia lepaskan segalanya dengan bersahaja.

Bila bertembung dengan urusan peribadi, meminta dakwah memahami kehendak peribadinya!Seakan-akan cita-cita peribadinya itu jauh lebih tinggi mengatasi cita-cita dakwah ini! Sedangkan ada sahaja cara yang boleh digunakan untuk sentiasa memenangkan dakwah. Tiada mujahadah atau usaha yang bersungguh-sungguh.

Mana pergi kefahamanmu? Mana pergi cita-citamu untuk dakwah ini?

Suatu hari Maududi pernah berkata,

”Bila kalian menyambut tugas dakwah ini tidak sebagaimana sikap kalian terhadap tugas yang menyangkut urusan peribadi kalian maka dakwah ini akan mengalami kekalahan yang nyata. Oleh kerana itu sambutlah tugas ini dengan ghairah.”

Lihatlah tuntutan dakwah ini melebihi tuntutan peribadimu!

Kerana cita-cita dakwah ini terlalu tinggi; mahu islam ini dihormati di seluruh dunia! Merentasi benua!

Sementara cita-cita mu hanya kecil. Menjadi seorang engineer, doktor, lawyer, cikgu, suami/isteri/mak/ayah dan…. (apa lagi ek?) di syarikat yang besarnya, hmmm…. tak sebesar macam Malaysia pun. HuHu

AH
28 September 2010,  9.33 pagi
Nice, France