Monthly Archive for November, 2009

Antara Tarbiyah Diri Dan Tarbiyah Mereka

Assalamualaikum,

Fathi Yakan pernah menulis…

Sesungguhnya banyak persoalan penyelewengan, fitnah yang berlaku di dalam kehidupan dan perkembangan dakwah di sana sini.

Hal ini adalah pertamanya kerana kecuaian para da’i itu sendiri menunaikan hak dan tanggungjawab terhadap diri sendiri.

Kesibukan mereka di dalam kerja-kerja penyampaian dakwah telah mengurangkan komitmen mereka sendiri dan penyertaan mereka dengan kandungan dakwah itu sendiri.

Selama belum tercapai interaksi antara duat dan hidayah yang dikembangkan oleh mereka selagi itulah mereka tidak akan dapat menjadi penunjuk dan pembimbing orang lain.

Orang yang tidak memiliki sesuatu pasti tidak akan dapat memberikan apa-apa. Oleh sebab itu, hendaklah para du’at memberi perhatian yang besar kepada proses penggarapan; lebih dari usaha penyampaian.

Mereka hendaklah meningkatkan usaha-usaha penjernihan diri sendiri sebagai usaha untuk meningkatkan orang lain. Orang yang mendidik dirinya lebih wajar mendapat penghormatan dari orang yang mendidik manusia lain.

Sesungguhnya para duat dalam konteks menanggung beban perjuangan untuk menegakkan kebenaran Allah swt dan menyebarkan panji Allah swt bagi menegak negara Al Qur’an hendaklah menginsafi hakikat yang fundamental ini.

Hal ini telah pun disebut oleh salah seorang pemimpin harakah semasa yang mendapat petunjuk dari Allah swt. Beliau berpesan :

“Wahai saudaraku, dirikanlah negara Al Qur’an di dalam hati sanubari saudara, nescaya Ia akan terbina pula di tanahair saudara.”

AH
25 November 2009,  9.08 pagi
Nice, France